Siit leiad Keila Noortekeskuse lühikese arenguloo.

2002.aasta alguses leidis Keila Linnavalitsus noortekeskuseks sobiva asukohaga, kuid halvas seisukorras suure maja. Läks lahti remontimine ja sealjuures olid abiks ka paljud noored. Noortele avati keskus 1.oktoobril 2002.

Noortekeskus on iga aastaga tasapisi kenamaks muutunud ja noortele on erinevateks tegevusteks ruume kasutusele võetud. Kui algusaastatel oli noortele kasutuseks vaid I korruse fuajeed ning II korrusel kolm tuba ja köök, siis tänaseks on hoone kõik ruumid noorte poolt mitmesugusteks tegevusteks hõivatud.

2011.aastal rõõmustas meid, et CO2 kvoodi müügist saadud vahenditest eraldati meie noortekeskusele ligi 20000 €. Sellega soojustati fassaad ja katus, pandi uued aknad, renoveeriti küttesüsteem ja paigaldati ventilatsioonisüsteem.

2002.a. oktoobrist kuni 2003.a. lõpuni korraldas majas tegevust MTÜ Keila Avatud Noortekeskus. 28.oktoobril 2003.a. võttis Keila Linnavolikogu vastu otsuse moodustada 1.jaanuarist 2004.a. Keila Linnavalitsuse hallatav asutus – Keila Noortekeskus. See on taganud meile kindlustunde ja stabiilse arengu.

2002.a töötas noortekeskuses Tiina üksinda ning abiks olid noored ja täiskasvanud vabatahtlikud. Vastavalt noortekeskuse arengule, tegevusvaldkondade kasvule ja vajadusele on aasta aastalt töökohti juurde loodud. Tänaseks on koosseisus juhataja, kuus noorsootöötajat ja koristaja.

Meil on olnud välisvabatahtlikud: 2010.a Ungarist, 2011a. Saksamaalt ja 2012.a Itaaliast. Peale avamist oli noortekeskuses rohkem kui 100 noort päevas. Edaspidi on aasta keskmine külastatavus olnud  50- 80 noort päevas.

Alates 2012.aastast on meil Keila Noortekeskuse liikmekaart, mis on tingimuseks noortekeskuse vahendite laenutamiseks. Liikmekaardi omanikke on üle 600.

Eelarve meie tegevuste elluviimiseks tuleb Keila linnalt ja projektidest. Projektidest on üheteistkümne tegutsemisaasta jooksul saadud lisarahastust kokku ligikaudu 600 000€. Lisaks igapäevastele vaba aja sisustamise võimalustele on läbi aegade vastavalt noorte huvidele ja soovidele tegutsenud erinevad huviringid ja klubid. Kunagi edukalt tegutsenud, kuid tänaseks tegevuse lõpetanud ringidest võiks nimetada fotograafiat, arvuti-, filmi- ja meediaringi ning loovuse ja keraamikaringi. Tänaseni tegutsevad edukalt  kitarriõppe ja trummikool ning bändaarium. Neile on lisandunud tehnikaring ning taaskäivitamist ootavad Kraadio ja meediaklubi. Tüdrukute klubi alustas 2009 ja on tänaseks muutunud loovuse ringiks. Automudelismi ring alustas oma tegevust 2012. a. ning toimib täie hooga. Suuremad üritused, mida noortekeskus on organiseerunud, kuid tänaseks oma aja ära elanud, on Roherock ning orienteerumisvõistlus Keila O-öö. Tänaseni toimuvad noortekeskuse sünnipäevanädal, huvitegevuse mess, turniirid, näitused, vestlusringid, töötoad, peod ja kontserdid, väljasõidud, erinevad teemaõhtud ja- ööd, suvine töömalev, linnalaagrid. Detailsemalt saab lugeda aastaaruannetest.