Keila Noortekeskuse põhimäärus.

 

Rahandusministeeriumi registreering riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris.