KEILA NOORTEKESKUSE TASULISED TEENUSED

Hinnakiri kehtib alates 1.01.2023

TEENUSE NIMETUS

TAVAHIND

ARVESTUSE ALUS

MÄRKUSED

Spordisaali üürimine

25 €

tund

Täiskasvanute treeningud, KOV toetuseta treeningud noortele

Bändiruumi üürimine

15 €/20€

tund

Proov/salvestamine

Luugisaali üürimine

20 €

tund

Võimalus kasutada ruumide juurde
kuuluvaid vahendeid

Sünnipäevapakett

40 €

tund

Luugisaal+spordisaal (võimalus kasutada ruumide juurde kuuluvaid
vahendeid)

Ringitöös osalemine

1-60 €

kuu

Sõltuvalt vahendite maksumusest

Tasulistel üritustel osalemine

1-40 €

kord Sõltuvalt vahendite maksumusest

Noortelaagris osalemine

1-150 €

päev

Sõltuvalt laagri tegevuste maksumusest

Ettevõtlusküla rollimängu mängimine

1-50€

kord

Väljaspool Keila linna

Keila Noortekeskuse tasuliste teenuste hindade kehtestamine