Pikendasime suurte malevasse kandideerimist kuni 07.05 (või kuni kohad on täis) !!!

Sellel aastal toimub Keila õpilasmalev kahes vahetuses! 

Roosta õpilasmmalev toimub 15-21.06 (16-18.aastastele Keila noortele)
Keila linna malev toimub 7-18.08 (13-15.aastastele Keila noortele)

Keila linna malevasse kandideerimine oli avatud 3.aprill 2023 (kell 12:00) – 16.aprill (kell 23:59)!!!

 

Kandideerimiseks on vaja:

  1. Täita veebipõhine ankeet
  2. CV ja allkirjastatud lapsevanema avaldus ( Keila vahetuse avaldus, Roosta vahetuse avaldus) saata e-mailile lisett@keilanoortekeskus.ee või tuua paberkandjal noortekeskusesse postkasti (Mäe tn.7) hiljemalt 16.aprill 2023.
  3. Osaleda töövestlusel, mille täpne kuupäev ja kellaaeg saadetakse Sulle e-mailile. Vestlust viivad läbi noortekeskuse spetsialistid. Töövestlusel osalemine on kohustuslik!
  4. Peale töövestlusel osalemist, saadetakse sulle e-mailile (juunis) kinnitus töökoha saamise kohta ja kutse kohustuslikule tööelu ja -seadusandluse koolitusele, mis toimuvad augustis (kuupäevad täpsustamisel)
    NB! Koolitusele kaasa isikut tõendav dokument.

Malevasse pääsenud noorega sõlmitakse tööleping. 

NB! Keila Noortekeskus jätab endale õiguse malevasuve 2023 korralduslikeks muudatusteks. Kõikidest planeeritavatest muudatustest anname infot sotsiaalmeedia vahendusel.