Kandideerimine on lõppenud!

Sellel aastal toimub  Keila töömalev 10-21.augustil (20.08 on kõigil vaba päev).

Malevasse saavad kandideerida 13.-15. aastased Keila linna noored.

 

Kandideerimiseks on vaja:

  1. Täita veebipõhine ankeet
  2. Saata e-mailile lisett@keilanoortekeskus.ee või tuua paberkandjal noortekeskusesse postkasti (Mäe tn.7) allkirjastatud lapsevanema avaldus ja CV (näidise saad alla laadida siin) hiljemalt 17.mai 2020.
  3. Osaleda töövestlusel, mille täpne kuupäev ja kellaaeg saadetakse Sulle e-mailile. Vestlust viivad läbi noortekeskuse spetsialistid. Töövestlusel osalemine on kohustuslik!
  4. Peale töövestlusel osalemist, saadetakse sulle e-mailile (juunis)kinnitus töökoha saamise kohta ja kutse kohustuslikule tööelu ja -seadusandluse koolitusele, mille toimumise aeg on hetkel lahtine! NB! Koolitusele kaasa isikut tõendav dokument.

Malevasse pääsenud noorega sõlmitakse tööleping. Maleva tööpäeva pikkus on 4 tundi ja 20.august on kõigil vaba.

NB! Keila Noortekeskus jätab endale õiguse malevasuve 2020 korralduslikeks muudatusteks tulenevalt Vabariigi Valitsuse väljakuulutatud eriolukorrale Eesti riigis, juhindume valitsuse (sh ka Keila KOV) korraldustest. Kõikidest planeeritavatest muudatustest anname infot sotsiaalmeedia vahendusel.