KEILA NOORTEKESKUSE TASULISED TEENUSED

 

TEENUSE NIMETUS

TAVAHIND

ARVESTUSE ALUS

MÄRKUSED

Spordisaali üürimine

13 €

tund

 

Ruumide(köök ja tuba 2.korrusel,saal ja mänguderuum 1.korrusel)üürimine noorteüritusteks.

16 €

tund

Üritustel võimalus kasutada ruumide juurde kuuluvaid mänguvahendeid

Ringitöös osalemine

5-50 €

kuu

Sõltuvalt vahendite maksumusest

Tasulistel üritustel osalemine

1-20 €

kord

Sõltuvalt ürituste maksumusest

Noortelaagris osalemine

1-100 €

päev

 

Keila Linnavalitsuse korraldus nr 298 Keila Noortekeskuse tasuliste teenuste hinna muutmine