KEILA NOORTEKESKUSE TASULISED TEENUSED

 

TEENUSE NIMETUS

TAVAHIND

 HIND LIIKME- KAARDI OMANIKULE

ARVESTUSE ALUS

MÄRKUSED

Spordisaali üürimine

13 €

tund

 

Ruumide(köök ja tuba 2.korrusel,saal ja mänguderuum 1.korrusel)üürimine noorteüritusteks.

19 €

14 €

tund

Üritustel võimalus kasutada ruumide juurde kuuluvaid mänguvahendeid

Ringitöös osalemine

5-50 €

0-40 €

kuu

Sõltuvalt vahendite maksumusest

Tasulistel üritustel osalemine

1-20 €

0-15 €

kord

Sõltuvalt ürituste maksumusest

Noortelaagris osalemine

1-100 €

0-90 €

päev

 


Keila Linnavalitsuse korraldus 17.mai 2013 nr 166