Fotoringi fotonäitus
21/04/2017
Keila Noortekeskuses alustab poiste kokandusring
26/04/2017
Fotoringi fotonäitus
21/04/2017
Keila Noortekeskuses alustab poiste kokandusring
26/04/2017

Uuring “Laste osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides”

MTÜ Lastekaitse Liit koostöös Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liiduga viib käesoleval aastal läbi kordusuuringu “Laste osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides” 7-18-aastastele lastele ja omavalitsustele, jälgimaks muutusi võrreldes 2006. ja 2013. aastal toimunud suuremahuliste uuringutega.

Laste ja noorte elukvaliteeti mõjutab kogu ühiskonnakorraldus ning eelkõige elukorraldus nende kodukohas. Küsitluse eesmärk on välja selgitada laste ja noorte kaasamise praktika omavalitsuste tasandil, välja tuua omavalitsuste parimad praktikad, laste eelistused, ning ettepanekud antud valdkonna arendamiseks.

Vastavalt ÜRO Lapse õiguste konventsiooni artiklile 12 on lapsel õigus väljendada oma seisukohti teda puudutavates küsimustes.

 

Lapsed saavad vastata kuni 1. augustini anonüümsele valikvastustega ankeetküsitlusele:

http://connect.ee/uuring/379539751/ eesti keeles

http://connect.ee/uuring/379557102/ vene keeles

 

Kohaliku omavalitsuse esindajad saavad vastata: http://connect.ee/uuring/379523210/

Uuringu tulemused avalikustatakse septembris 2017. See võimaldab laste ja noorte kaasatuse aspekti jälgida ka valimiste eel – käesoleval aastal osalevad valimistel esmakordselt ka 16- aastased ja vanemad noored.

Uuringu tulemustele põhinevalt koostatakse soovitused alustavatele omavalitsuste esindusorganitele laste ja noorte paremaks kaasamiseks ja osalusvõimaluste loomiseks.

Kordusuuring “Laste osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides”

Täiendavat infot laste kaasamise kohta on võimalik leida siit:

http://www.lastekaitseliit.ee/lapse6igused/laste-ja-noorte-kaasamine/

Kaasamist puudutavaid materjale leidub siin: http://www.lastekaitseli it.ee/lapse6igused/laste-ja-noorte-kaasamine/308-2/