Ringides on veel vabu kohti! Alustab näitering!
02/11/2017
Tunnusta tublisid Keila linna noori!
13/11/2017
Ringides on veel vabu kohti! Alustab näitering!
02/11/2017
Tunnusta tublisid Keila linna noori!
13/11/2017

HTM/TÜ uuringu “Noored noorsootööst” küsimustik

Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut viib läbi uuringu „Noored noorsootööst“. Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimisel teostatava uuringu eesmärgiks on koostada ülevaade 2017. aastal noorsootöö tegevustes osalenud kuni 26-aastaste noorte rahulolust nende tegevustega ning selle alusel kavandada noorsootöö edasisi arenguid Eestis ja sellealaste tegevuste rahastamist.  Selle põhjal tahame Sulle ja kõigile teistele Eesti noortele pakkuda paremaid võimalusi huvitavaks tegevuseks. Sinu vastused aitavad meil seda teha.

Noored kuni 6. klassi või 12 aasta vanuseni

Noored alates 7. klassist või 13 aasta vanusest kuni 26 (kaasa arvatud) aasta vanuseni

Lapsevanemad    NB! Lapsevanemate küsimustik on eelkõige mõeldud 2.-9. klassis käivate laste vanematele, kuid loomulikult võivad vastata ka teistes vanustes laste vanemad.

Küsitlust on võimalik täita ka vene keeles:

Молодежь до 6-го класса или 12-ти лет

Молодежь начиная с 7-го класса или с 13-ти до 26-ти

включительно   NB! Вопросник для родителей предназначен в первую очредь родителям детей, посешающих 2-9 класс, но, разумеется, отвечать могут также родители детей других возрастных групп.

Uuringutulemuste esmased kokkuvõtted avaldatakse http://noorteuuring.ut.ee/ 2018. aasta algul.

Kui Teil on täiendavaid küsimusi seoses uuringuga, võtke palun ühendust Andu Rämmeriga (e-post andu.rammer[at]ut.ee, telefon 7 375 931) Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudist.