Noortegarantii tugisüsteem on noorele hea võimalus oma sihi leidmiseks ning eesmärkide saavutamiseks nii hariduses kui ka tööturul.
Noore nõusolekul kohtutakse ning üheskoos pannakse paika plaan edasisteks tegevusteks.
Keila linnas Noortegarantii tugisüsteemi juhtumikorraldaja on Laivi Tammejuur ja kontakti saab temaga laivi@keilanoortekeskus.ee
või Facebookis: Keila Noorsootöötaja Laivi
Aga mis tööd siis tee juhtumikorraldaja teeb? Seda saad vaadata juba siit: https://youtu.be/Pkf2bwvlUQY
Noortegarantii tugisüsteem aitab hoolida (Keila Leht, nr. 45, 6 detsember 2019)- https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=keilaleht20191206.2.9
Lapsevanemale: Miks on noortegarantii tugisüsteemi vaja?
https://www.tooelu.ee/et/Tooturule-sisenejale/Noortegarantii-tugisysteem/Noorele-ja-lapsevanemale/Noortegarantii-tugiysteem/Lapsevanemale:-Miks-on-noortegarantii-tugisysteemi-vaja