Eesti ja Ukraina noored lõid sõprussuhteid linnalaagrid “Päikselised päevad”
24/07/2023
Perepäev ja taaskasutuslaat 10.09, Piiri 5a
06/09/2023

24.-29.juulil 2023 toimus esimene Keila noortekeskuse poolt korraldatud rahvusvaheline noortevahetus Eestis. Noortevahetusel osales 25 noort vanuses 15-17 aastat ja 5 noorsootöötajat kolmest riigist – Eestist, Saksamaalt ja Taanist. 

Noortevahetuse teemaks oli noorte tervis – nii vaimne kui füüsiline. Tegevuste käigus said noored omavahel tuttavaks, õppida üksteise keeli ja harjutada veidralt häälduvaid sõnu, saada teadmisi erinevte riikide kohta, arutleda tervise teemadel ning veeta lõbusalt aega. 

Nädala jooksul viidi läbi erinevaid mänge; arutleti tervise teemadel maailmakohviku meetodit kasutades; tutvuti Eesti loodusega rabamatkal; tutvustati nii esitluste kui mängude kaudu üksteisele oma koduriike ja kombeid; tutvuti Tallinna vanalinna ja ajalooga, ning peeti maha üks eestlastele kohale grilli- ja saunaõhtu. 

Enamusele osalejatele oli selline rahvusvaheline kogemus esmakordne ning peaaegu kõigile külalistele oli Eesti külastamine esmakordne. 

Saksamaalt oli meie partneriks noortekeskus Barsbüttelist, Keila sõpruslinnast; Taani partneriga tutvusime eelmise aasta õppeviisiidi käigus. 

Rahvusvaheline noortevahetus on eri Euroopa riikide noorte omavaheline kohtumine, mille raames noored käsitlevad enda jaoks olulisi teemasid. Noortevahetus on eelkõige suunatud noorte enesearengu toetamisele teistmoodi mitteformaalse õppe kaudu, kultuuridevahelisele õppimisele, sotsiaalselt oluliste teemade käsitlemisele ja väärtuste tugevdamisele (tolerantsus, sõprus, hoolivus, demokraatia jm).

Projekti toetas Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur Erasmus+ programmist