English mentoring/ inglise keele mentorlus
07/05/2020
Vaba Päev 2020
29/06/2020
English mentoring/ inglise keele mentorlus
07/05/2020
Vaba Päev 2020
29/06/2020

Tänaseks päevaks on eriolukord riigis kestnud 9 nädalat. Terve selle perioodi jooksul pole noortekeskuse töö toimunud tavapäraselt. Suurem fookus on olnud mobiilsel noorsootööl tänavatel ning interneti vahendusel. 9 nädala jooksul on oldud toeks noortele igal võimalikul moel viies läbi vestlusi Zoomi teel, küsides arvamust Facebooki kaudu ning olles Messengeri vestlustes noortega üks ühele. Lisaks jagasid noorsootöötajad ja noored oma päevaseid tegemisi Instagramis.

Lisaks kõigele eelnevale on jõutud kirjutada projekte, planeeritud tulevikku ning täiendatud ennast erinevatel koolitustel läbi veebi.

18. maist on antud roheline tuli noortekeskuste avamiseks ning samm sammu haaval tavapärasele noorsootööle üleminekuks. Oleme seisukohal, et noorsootöö ei ole kinni ainult hoones vaid inimestes, kes selles tööd teevad. Meil on võimalus oma tööd jätkata mobiilselt ning vabas õhus ja seetõttu oleme otsustanud noortekeskuse ja noortetoa Mõte3 jätta suletuks kuni järgmiste otsusteni.

Toimuvate sündmuste kohta vabas õhus jõuab info Keila Noortekeskuse koduleheküljele, Facebooki lehel ning virtuaalsesse noortekeskusesse.

Veel viimased päevad on võimalik ennast registreerida Keila Malevasse, mille vahetus sel aastal toimub augustikuus.

Täpsem info: http://www.keilanoortekeskus.ee/uritused/toomaleva-informatsioon/

Enda liigutamiseks ning samal ajal kodulinnaga tutvumiseks on võimalik mängida Actionboundis orienteerumismängu.

Täpsem info: http://www.keilanoortekeskus.ee/uritused/orienteerumine-tunne-keilat/

Kohtume peagi juba matkadel ning piknikel!

Keila Noortekeskuse mees(nais)kond