Lapsevanemate küsimustiku analüüs
06/05/2022
Naistenimede saade
18/05/2022
Lapsevanemate küsimustiku analüüs
06/05/2022
Naistenimede saade
18/05/2022

Kogukonna teadlikkuse kujundamine Keila Noortekeskusest

ELU projekt

Märtsis käivitus Tallinna Ülikooli ELU projekt ehk Erialasid Lõimiv Uuendus pealkirjaga “Kogukonna teadlikkuse kujundamine Keila Noortekeskusest”. Projekti eesmärgiks on luua noorsootöö korralduse põhimõtetele vastavad teavitustegevused Keila Noortekeskuse sidusgruppidele. Projekti ühe osana kaardistati lapsevanemate hoiakuid, seniseid teadmisi, kokkupuudet ja võimalikku infovajadust noortekeskuse pakutavatest võimalustest. Koostatud küsitluse analüüsi tulemusel selgus, et soovitakse rohkem informatsiooni eelkõige töötubade, aktiivsete huviringide, matkade ja maleva kohta. Tallinna Ülikooli ELU projekti ja lastevanemate küsitluse tulemustega saate lähemalt tutvuda Keila Noortekeskuse kodulehel www.keilanoortekeskus.ee.

Maja täis võimalusi

Keila Noortekeskuse avatud ala on noorte päralt E-R 12:00-19:00 ja seda täiesti tasuta. Nädalavahetustel toimuvad vastavalt noorte soovidele väljasõidud, matkad ja ööbimised. Noortel on keskuses võimalus kasutada pallisaali, bändiruumi, raadioruumi, hobituba ning kööginurka. Mängida saab lõbusaid kaardi- ja lauamänge, ettevõtlusküla rollimänge, Xboxi, lauajalgpalli, ping-pongi, tennist, hokit ning kõiki võimalikke pallimänge. Noortekeskuses saab korraldada klassiõhtuid või sünnipäevi ning mis peamine, sotsialiseeruda teiste noorte ja noorsootöötajatega, kes pakuvad igal võimalusel tuge ja seltsi.  

Põnevust ja puhkust täis suvi

Suvine periood noortekeskuses on täis nii põnevust kui ka puhkust. Juunis toimuvad  õpilasmaleva vestlused, noorsootöötajate suvepäevad, Ukraina noortele suunatud linnalaager, noorte omaalgatusel valminud noortekohtumiste projekt “Stressist loovuseni” esimene kohtumine Keilas, Pannkoogipäev koostöös raamatukoguga ja Suvine Pööripäev muuseumi õuel. Juulis küll suurem osa kollektiivist puhkab, kuid noored koos juhendajatega võtavad ette seikluse Narva, noortekohtumise teisele kokkusaamisele. Suve viimane kuu, august, veereb aga suurelt jaolt maleva taktis ja toimub aktiivselt uue hooaja planeerimine.

Huviringid 

Noortevaldkonna arengukava 2021-2035 üheks strateegiliseks eesmärgiks on kvaliteetse  noorsootöö kättesaadavuse tagamine kõigile noortele üle Eesti. Üheks arengukava eesmärgi toetajaks on noortekeskuse poolt pakutavad huviringid, kus toimub ühe õppeaasta jooksul kindla sihtgrupi kaasamine, huvi äratamine erinevates valdkondades ning sotsiaal- ja üldpädevuse arendamine. Keila Noortekeskuse huviringid on loodud noore isiksuse mitmekülgseks arenguks, toetamaks iseseisvumist, omaalgatust ja kujunemist aktiivseks kogukonnaliikmeks. 2022/2023 hooaja ringide kohta saate täpsemalt lugeda juba septembris.

Töötoad – tõsta noorte informeeritust ja teadlikkust

Hetkel on noortekeskuses käimas vaimset tervist toetavate töötubade 7-osaline sari, mis keskendub vaimse tervise, ärevushäirete, suhete, enesejuhtimise, motiveerimise ja positiivse psühholoogia teemadele. Täpsem info töötubade osas on leitav noortekeskuse koduleheküljelt. Järjekorras viies töötuba toimub noortekeskuses juba 10. mail kell 16:00. Kohtumise  fookuses on suhted: nende loomine, hoidmine ning tähtsus. Sarja viimane kohtumine leiab aset 6. juunil, mil keskendutakse teemale “Kuidas ennast motiveerida?”. Lisaks vaimse tervise töötubadele on noortekeskus kaardistanud noorte vajadusi ja alates sügisest alustab taas igakuine noorteinfo töötubade sari, kus on fookuses rahatarkus, noorte osalus ja noorte vajadustest esile kerkinud teemade käsitlused.

Pannkoogiõhtust matkani

Noorte omaalgatuse toetamine on noorsootöös väga tähtsal kohal. Noortel on tihtilugu palju häid ideid ja mõtteid, mida võiks ja tahaks ära teha. Keila Noortekeskuse aastatepikkune töö noorte omaalgatuste toetamises on vilja kandnud ja võib öelda, et väga suur osa noortekeskuse tegevustest on algatatud noorte endi poolt. Noori kaasatakse nii palju kui võimalik planeerimise, rakendamise, hindamise, juhtimise ja otsuste tegemise protsessidesse. Noored on usinalt algatanud ja teostanud nii väiksemaid ideid kui ka kirjutanud projekte, et saada rahastust oma ideede teostamiseks. Projekti kirjutamine arendab noores kodaniku-, ettevõtlikkus- ja digipädevust, laiendab oskust näha suuremat pilti ning aitab mõista, mis protsessid käivad kulisside taga. Perioodil 2018-2021 on noored saanud erinevatest fondidest rahastuse 8 projektile, 20 000 euro väärtuses. Sügisest avaneb kohalikel Keila noortel võimalus oma ideede teostamiseks taotleda rahastust ka Keila noorte omaalgatus fondist. Ideede vahel läheb jagamisele 6000 eurot. Täpsem info saab noortele kättesaadavaks septembrikuu jooksul. 

Malev – töökasvatuse esimene samm

Keilas on malevat korraldatud juba üle 20 aasta, mis on edukalt ajaproovile vastu pidanud ja täidab ka tänasel päeval noorsootöös olulist rolli. Malev tõstab noorte teadlikkust töömaailmast, tuleviku tööturu oskustest, karjääriplaneerimisest ning arendab üldpädevusi, eelkõige ettevõtlikkus- ja kodanikupädevust. Malevas arendatakse noorte loovust ja väljendusoskust läbi ühistegevuste, ideede ja kogemuste vahetuse. Keila linnas koordineerivad õpilasmalevat Keila Noortekeskuse töötajad, kelle ülesandeks on luua 13-15-aastastele noortele ea- ja jõukohane arengukeskkond, otsida suvisel perioodil noortele töökohad ja sisustada maleva perioodil vaba aega erinevate väljasõitude ja tegevustega. Sellel suvel on võimalus saada oma esimene töökogemus ligikaudu 60 Keila ja 15 Ukraina noorel, kes asuvad tööle linna allasutustes ja MTÜ-des. 

 

Noorsootöö on võimalustest tulvil ning noortekeskus koht, mis võimaldab noorel oma ideed ellu viia. Noorsootöötajad kannavad olulist väärtust noore kasvamise ja suhtumise kujundamisel. Tehakse oma tööd suure südame ja hunniku huumoriga. Lõpetame siinkohal ELU projekti raames läbiviidud küsitlusest saadud anonüümse lapsevanema tagasisidega, mille soovitame võtta edaspidi südameasjaks – “Põnevaid uusi “kastist välja” ideid ja rohkem kogukonna igas vanuses inimeste kaasamist noorsootöösse! Super olete!”.