Noortekeskuse ruumid

 

Tasulised huviringid

 

Laste ja noorte sünnipäevi saab tähistada laupäeviti ajavahemikus 12.00-17.00, kuni 3 tundi korraga. 

Broneering tuleb kinnitada minimaalselt kaks nädalat enne sünnipäevapidu! Novembris 2023 erakorras ka nädal ette.

Rendihindadega tutvu siin: http://www.keilanoortekeskus.ee/dokumendid/tasulised-teenused/

Sünnipäevade Hea Tavaga tutvu siin: https://www.keilanoortekeskus.ee/wp-content/uploads/2023/10/Keila-Noortekeskuse-sunnipaevade-Hea-Tava.pdf

Teie kasutuses on spordisaal ja mänguderuum olemasolevate vahenditega (lauatennis, lauajalgpall, lauamängud, xbox).

Broneeri aeg kirjutades aadressile gethe@keilanoortekeskus.ee. 

Saad kiri, milles on lapse nimi, vanus; lapsevanema (või arve maksja) nimi, isikukood, aadress, e-mail ning telefoni number, soovitud kuupäev ja kellaaeg. Broneering on kinnitatud, kui Noortekeskuse poolt tuleb kinnitav email.

Arve esitatakse arve maksja e-mailile ja see tuleb tasuda enne sünnipäeva.

 

MINU RAHA


Mis on raha? Kust raha saab? Kes on ostja ja müüja? Mis on ostunimekiri ja miks seda vaja on?
Mis on vajadused ja soovid? Missugune on viisakas klienditeenindus? Mis on pank? Kuidas panka raha jõuab?
Kuidas toimib?
Iga laps unistab, et tal oleks oma raha, mida saaks kasutada nii nagu ise soovib. Kui raha saab otsa, tuleb tööle minna, et palka saada.
Tööl on palju kliente, keda teenindatakse viisakalt, et ettevõttele raha teenida. Ettevõtte raha viiakse päeva lõpus panka hoiule.
Kas kõike, mis poes silma jääb, on vaja alati osta?
Õppe-eesmärgid:
laps mõistab, et raha on vahetusvahend
laps teab, et raha saab tööd tehes
laps saab aru panga rollist raha hoiustajana

ETTEVÕTLIK PERE


Mis on perefirma? Millest inimesed unistavad ja kuidas eesmärki saavutada? Kuidas käib säästmine? Mida tähendab meeskonnatöö?
Kuidas toimib?
Igal perel on suur unistus, mille täitumiseks tuleb perel ühiselt raha säästa. Mängijad hakkavad tööle pereettevõtetes,
mille raha teenitakse firma tooteid/teenuseid müües. Töö tegemise eest makstakse palka ning perekonna raha kulub eluks
vajaliku peale nagu toit, riided, eluase jm.
Mille arvelt raha säästa, et pere unistus saaks täidetud?
Õppe-eesmärgid:
Mängu eesmärk on luua ettevõtlikkuspädevust arendav keskkond, mis toetab ettevõtlusalase terminoloogia kasutamist,
sotsiaalse pädevuse, suhtluspädevuse ja matemaatikapädevuse arengut.
Kaudselt käsitletakse ka enesemääratluspädevust – iseenda tugevate külgede leidmine ja nende kasutamine rollimängus.

ETTEVÕTLIK KODANIK


Mis tunne on olla ettevõtte juht ja töötaja? Kust tuleb raha ettevõttele? Mis on maksud ja mida riik nendega teeb?
Missugune on ettevõtlik inimene? Kuidas raha ringleb?
Kuidas toimib?
Ettevõtlikud kodanikud töötavad oma firmas, maksavad palka ja riigile makse ning tasuvad igakuiselt tegevusega seotud püsikulud.
Kõigil on kiire ja tööd on palju, kuid raha aina väheneb. Noored ettevõtjad on sunnitud mõtlema, kas saab kuskilt kokku hoida või
on mõistlikum leida rohkem kliente. Kõik valikud on võimalikud, kuid kas need lahendavad probleemi?
Õppe-eesmärgid:
Mängu eesmärk on luua ettevõtlikkuspädevust arendav keskkond, mis toetab ettevõtlusalase terminoloogia kasutamist,
sotsiaalse pädevuse, suhtluspädevuse ja matemaatikapädevuse arengut.
Kaudselt käsitletakse ka enesemääratluspädevust – iseenda tugevate külgede leidmine ja nende kasutamine rollimängus.

Klassiõhtu broneerimiseks täida vorm ja saada knk@keilanoortekeskus.ee
Selleks tuleb klassijuhatajal aegsasti meile märku anda telefonil 6099089 või knk@keilanoortekeskus.ee.
Klassiõhtut saab pidada all “Luugisaalis”, kasutada saab spordisaali, kööki, ning ka teisi noortekeskuse võimalusi.
Klassiõhtu pidamine on tasuta!
Meelelahtuslikule osale lisaks on võimalus tellida klassiõhtule ka õpetlikumaid teemasid:

-Draamamängud (suhtlemist, koostööd ja probleemide lahendamise oskust arendavad mängud ja aktiivõppemeetodid)
-Aardejaht noortekeskuses
-Õpilastel on võimalus noortekeskuse töötaja abiga panna diskoks vajalik tehnika üles
-On võimalus saada häid nippe fotostuudio töötoas