Juhendaja: Rasmus Maasen ja vabarääkijana Karmo Tihane

Vanusegrupp: 15+ noor, kellel on huvi salvestada muusikat helistuudios ning sellel teha esmane järeltöötlus.
Mida õpime: Õpitakse tundma erinevaid salvestustehnikaid, vaadatakse süvitsi mikrofone ning nende toimimis põhimõtteid. Lisaks räägitakse stuudios käitumisest ning elementaarsest viisakusest. Ringi jooksul tehakse läbi kõik salvestus protsessid ning õpitakse kasutama erinevaid tarkvara lahendusi, millest põhiline on ProTools. Ringi eelduseks on helitehnika algteadmiste olemasolu, mida võib saada tehnika ringist. Ringis on ette nähtud ka kodused tööd. 

Esimene kohtumine: 17. September 2019 kell 18:00
Ring toimub: Vastavalt kokkulepetele teisipäeviti ja laupäeviti

Registreerimine: Huviringis osalemiseks on vajalik  esitada avaldus SIIN