Linnavalitsus kiitis heaks Keila Noortekeskuse arengukava aastateks 2016 – 2021 eelnõu ja saatis selle avalikule väljapanekule. Eelnõu avaldatakse Keila linna veebilehel, linnavalitsuse kantseleis ja Keila Noortekeskuse kodulehel. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on  22.august 2016 e-posti aadressil knk@keila.ee ning arengukava eelnõu avalik arutelu toimub 31. augustil 2016 kell 18.00 Keilas, Paldiski mnt 28F asuvas Keila Noortekeskuse majas.

Arengukavaga saab tutvuda siin.

2016 tegevuskavaga saab tutvuda siin.