KEILA NOORTEKESKUSE TASULISED TEENUSED

Hinnakiri kehtib alates 1.04.2019

TEENUSE NIMETUS

TAVAHIND

ARVESTUSE ALUS

MÄRKUSED

Spordisaali üürimine

15 €

tund

 

Bändiruumi üürimine

15 €/20€

tund

Proov/salvestamine

Ruumide(köök ja tuba 2.korrusel,saal ja mänguderuum 1.korrusel)üürimine noorteüritusteks.

25 €

tund

Üritustel võimalus kasutada ruumide juurde kuuluvaid vahendeid

Ringitöös osalemine

0-50 €

kuu

Sõltuvalt vahendite maksumusest

Tasulistel üritustel osalemine

1-20 €

kord

Sõltuvalt ürituste maksumusest

Noortelaagris osalemine

1-150 €

päev

Sõltuvalt laagritegevuste maksumusest

Savipõletusahju kasutamine 

20 €

kord

 

LV korraldus nr 60 Keila Noortekeskuse tasuliste teenuste hinna muutmine