Loovusringi on oodatud kõik noored, kes soovivad arendada käelist tegevust, fantaasiat, kes tunnevad rõõmu ja rahuldust käelisest ja loomingulisest tegevusest. Tegevusplaan on üles seatud jõukohaselt esimesele kooliastmele, kuid oodatud on ka juba vanemad noored!

Osalejate vanus: 7+

Toimumisaeg:

NELJAPÄEVITI, kell 13:00-14:00 (ja 15:00-16:00, kui osalemishuvi on suur ning saab avada II grupi)

Esimene kohtumine: 30. septembril

Ring on tasuta.

***

Registreerimine lõpeb 24. septembril.

  1. septembriks teavitan lapsevanemaid e-mailitsi, kas ja millisesse (13:00-14:00/15:00-16:00) loovuringi gruppi laps mahtus.

***

Juhendaja: Maarja Põllu

Kontakt: maarja@keilanoortekeskus.ee