Koostöös toimuvat noorsootöö arendamist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.

 

 

 

 

25.septembril avab Keskväljak 13a, oma uksed Keila noortetuba Mõte3. See on mõeldud noortele vanuses 15+, kellel on palju häid mõtteid ja ideid ning teotahe nende elluviimiseks. Meie poolt on sisustatud ruumid ja vahendid ning valmisolek toetada ja abistada noori ideede elluviimisel. Noored, teie kätes on sellele mõtete noortetoale sisu anda! Teostamist väärivad ideed, mis on imepisikesed kuni väga suured! Olgu selleks foto- või muu kunstinäitus, kohtumine huvitava inimesega, luule- või lauluõhtu, muusikaline ülesastumine laval kuni kuulsa laulaja kontsert, meigi- või blogimise töötuba, filmi- või lauamängude õhtu, sõpruskonnaga spordivõistluste vaatamine või erinevate kultuuride toitude õhtu. Loetelu võiks jätkuda pikalt aga peamine sõnum noortele on endiselt: „Tule ja tee“, iga mõte loeb ja noortetoas „Mõte3“ või miks mitte „Mõttekuubis“ võiks see lausa paljuneda!

Esimesel nädalal leiab Mõttekuubis aset koos Keila ja Vasalemma noortega mitmeid põnevaid sündmusi. Nimetame siinkohal, et esmaspäevast on üleval Kristian Pärdi fotonäitus. Teisipäeval toimub ettevõttlusõppe ja ettevõtlikkuse programmi avasündmus, mis leiab aset Keila Koolis aga oodatud on kõik huvilised.  Kolmapäeval toimub Cachflow finantslauamängu mängimine asjatundjate juhendamisel. Soovitatav eelregistreerimine, mängus saab osaleda 4 x 4 noort aga vaatama on oodatud kõik. Neljapäeval toimuvad mõttetalgud, kus noored on tuleviku arhitektid, kes planeerivad Noorteühenduste Liidu asjatundjate eestvedamisel Keila tulevikku ja saavad küsimusi esitada linna otsustajatele. Noortelt oleme saanud veel mõtteid, et organiseerida sel nädalal lauamängude õhtu, võikude võistlus, meigi koolitus ja jalgpalli ühisvaatamine mõttekuubi 62“ teleka vahendusel

 

**********************************************************************************

Noortetuba Mõte3, koht eneseteostuseks 15 + vanuses noortele.

Ajal kui toimusid omavalitsuste vabatahtlikud ja sundliitmised, viis Eesti Noorsootöö Keskus ellu üle-eestilisist naabervaldade noorsootööalast koostööd eesmärgiga, et üha rohkem noori leiaks endale huvipakkuva eneseteostuse kodukoha lähedal. Loode- Eesti piirkond kahanes Keila linna ja Vasalemma valla koostöögrupiks.

Tegemist on kahe kohaliku omavalitusega, kes on väga erinevad nii suuruse kui asustuse tiheduse poolest. Keila linna võib pidada piirkonna tõmbekeskuseks ja  juba täna osalevad Vasalemma valla noored Keila linna noorsootöös ja formaalhariduses. Sellele toetudes otsustati ühiselt, et on otstarbekas  peamised tegevused viia läbi Keila linnas, tagades Vasalemma valla noortele aktiivne osalus nii informeerituse, kaasamise kui transpordi ühenduse tagamise näol.

Lähtudes Keila linna ja Vasalemma valla noorsootöövaldkonna hindamistulemustest võetakse eesmärkide saavutamisel prioriteetideks vanemate noorte sihtrühmale (16-26) tegevuste ja võimaluste pakkumine, sallivuse edendamine ning kahe omavalitsuse noorte ühistegevuste soodustamine. Eesmärgiks on algatus- ja vastutusvõimelised noored, kes julgevad võtta riske ning on kogukonnas kaasarääkivad ja väärtustatud.

Noorte koostöö saab avalöögi 25.septembril, kuigi  ettevalmistavad tegevused ja mõned sündmused toimunud juba aprillist alates.