Mindvalley noortepäev
18/05/2018
Noortekas Keila Päeval
22/05/2018
Mindvalley noortepäev
18/05/2018
Noortekas Keila Päeval
22/05/2018

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus kutsub noori vanusevahemikus 9.-12. klass praktilisele koolitusele Tallinnas 12. juunil Elamuslaboris

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus kutsub noori vanusevahemikus 9.-12. klass praktilisele koolitusele Tallinnas 12. juunil Elamuslaboris.

 

Sihtgrupp: noored, kes on teinud käesoleval õppeaastal õpilasfirmat, omaalgatusliku projekti, praktilist tööd, uurimistööd või muud üritust.

Aeg: 12.06.2018 kell 12.00-17.00

Koht: Elamuslabor, Kultuurikatla ruumid

 

Elamuslabor on õppekeskus, kus vormitakse „tavainimesest“ ettevõtjaid, arendades erialaoskusi läbi loovate ülesannete. 12. juunil avardatakse noorte silmaringi ja korratakse üle ettevõtjatele olulised oskused läbi eluliste ülesannete. Päeva lõpuks teavad noored, kuidas mõjutavad erinevat otsused ettevõtte või meeskonna käekäiku. Koolituse tulemusena valmib igal osalejal üks lihtne toode, mille abil arendatakse loovat mõtlemist, omavahelist koostööd, probleemide lahendamist jms. Selleks, et noortel oleks koolitusest rohkem kasu, siis koolitajad lisavad ootamatuid ülesandeid keset koolitust ja samuti esinevad üritusel juba edukad inimesed, kes jagavad kogemusi ning näpunäiteid startupindusest, toodete presenteerimistest, eduteguritest jne.

 

Ürituse Facebooki event: https://www.facebook.com/events/1816084962019493/

 

Registreerimine avatud siin: https://goo.gl/forms/04yDUk0jQBL7Ek7J3

 

Arenduskeskus (HEAK) kuulub  üle-eestilisse maakondlike arenduskeskuste (MAK) võrgustikku,  kus töötab üle 130 spetsialisti ja konsultandi. www.arenduskeskused.ee. Pakume tasuta nõustamist ettevõtjatele, investoritele, mittetulundusühingutele ja kohalikele omavalitsustele. Algatame ning viime ellu maakonnale olulisi projekte.