Sel aastal esineb Aasta Jäljel Meisterjaan!
15/11/2016
Automudelism ootab uusi huvilisi!
03/01/2017
Sel aastal esineb Aasta Jäljel Meisterjaan!
15/11/2016
Automudelism ootab uusi huvilisi!
03/01/2017

Keila noor teeb ise muusikat ja Mul on savi!

Keila noor teeb ise muusika ja voolib savi.

Keila Noortekeskuses viidi  mööduva aasta jooksul läbi kaks projekti Eesti Noorsootöö Keskuse ja Keila Linnavalitsuse rahastamise toel. Projektide läbiviimise aeg  oli  1.märtsist kuni 1.detsembrini 2016. a. Projektide tegevuse eesmärgiks oli  parandada Keila linna noorte võimalusi loovuse ja eneseteostuse arendamiseks. Projektide abil  soetati  vajalikke töövahendeid ja viidi läbi koolitusi noortele.

Toetust saanud muusika salvestamise projekti „Keila noor teeb ise muusika” tegevuste juhendajaks oli Aare Lepiksaar.  2016 aasta algul projekti Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK) projektikonkursist saadud toetusega osteti Keila Noortekeskuse bändiruumi tehnika ning aasta lõpuks on vahendite uuendamisega  jõutud lõpusirgele. Maikuus jõudsid kohale projektis taotletud tehnilised vahendid: uus salvestusprogramm Protools, tuliuus ning võimsam salvestusarvuti, kontsertide korraldamiseks lisa-mikrofonistatiive, magistraalkaabel, efektvalgusti, suitsumasin jpm. Toimus programmi Protoolsi koolitus Keving Kanguri eestvedamisel, kel on helitehnilise teeninduse magistrikraad.

Uus kontsert-tehnika sai tuleristsed 25.mail toimunud  noortekeskuse hooaja lõpupeol, kus esinesid erinevad noortekollektiivid, näitering, kaarditrikimees ning trummiõpetaja Rainer Meinart. Sündmuse peaesinejaks oli ansambel Concursio. Seejärel järgnesid mõned üksikud katsed lindistada uue programmiga, enne kui suundusime suvepuhkusele.

Augustis, puhanuna, hakati taas lindistamist proovima ning oma muusika läbimängu harjutama. Septembris Vaba Aja messil oli kontsert- ja valgustehnika taas töös, kui esinesid meie uue hooaja ringide juhendajad Rainer, Maiko ja Mait ning tantsudega mitmed erinevad aeroobika- ja tantsuringid. Septembri lõpus helitehnik Kaspar Brandti juhtimisel saadi algtõed kontserdi live-helindamisest ja järgmise kuu keskpaigas toimus külastus Matrix helistuudiosse vanas heas Linnahallis, et näha kuidas üks professionaalne helistuudio igapäevaselt töötab. Novembris toimus juba aktiivne proovimine esinemisteks ja lindistamisteks noorte tunnustussündmuse Aasta Jälg kontserdiks ning projektis lubatud Keila Noortekeskuse bändiruumi tutvustava helikandja tarvis.

Teine ENTK-lt toetust saanud projekt kandis nime keraamikatöötoad „Mul on savi!”.  Projekti tegevusteks olid keraamika töötoad, mida viis läbi ja  juhendas noorsootöötaja Eva Tiitus-Kajak. Projekti tegevustega alustati peale suvepuhkust. Noortekeskusel oli juba varem olemas keraamikaahi, kuid puudusid vajalikud saviga meisterdamise tööriistad ja materjalid. Projekti eelarve toel osteti noortekeskuse hobituppa vajalikud riiulid vahendite ja toorikute hoidmiseks, saviga meisterdamise tööriistu, savi ning glasuure.  Septembrikuus viidi läbi kolm keraamika algtõdede koolitust  nii juhendajatele kui ka noortele.

Projekti tegevuste planeerimisel lähtuti noorsootöö kaasamise põhimõttest luua võimalus erinevate huvidega ja elukogemusega noortele  leida eneseteostust. Keila Noortekeskuses on aastaid edukalt kaasatud käsitööhuvilisi noori erinevatesse huvialaringidesse ning aina olulisemaks on kujunenud erineva tausta ja oskustega noorte kaasamine, lähtudes põhimõttest, et huviharidus ei ole ainult „andekatele“. Keraamika töötube korraldatigi enamasti teismeeas noortele püüdes aktiivselt kaasata noori, kelle esimene eelistus pole käsitööga tegeleda. Lähtuti teadmisest, et keraamikaalased oskused on ühiskonnas tunnustatud spetsiifilised oskused, mille omandamine tõstab noortes eneseväärikuse tunnet ja võimaldab kogeda eduelamust.  Aktiivselt kutsuti töötubadesse osalema eelkõige teismeeas poisse, et nakatada neis huvi ja armastust oma kätega loomise vastu. Keraamikatöötoad on olnud heaks kohaks lisaks meisterdamisele ka meeldivate koosolemiste ja sotsiaalsete oskuste arendamise kohaks, kandes endas eesmärki kaasata eelkõige noori, kel on suurem risk sattuda pahuksisse seadusega.

Keraamikatöötubade läbiviimine noortekeskuses ühe noorsootöö meetodina  ja  mitteformaalne õpikeskkond, töötubades omandatud oskused ning koostegemise rõõm, aitavad toetada noorte ühtekuuluvustunnet ja väärtustada noort ennast. Loodame, et  keraamikatöötubade läbiviimisega aidatakse kaasa noorte käsitööalaste oskuste arendamisele, toetades noorte enesekindlust ja ühtlasi nende võimekust tulla toime ka teistes eluvaldkondades. Teismelised noored on kergesti mõjutatavad ühiskonnas toimuvatest negatiivsetest käitumismustritest. Keraamikatöötoad annavad noortele võimaluse luua ise kunstiesemeid või väikesi kingitusi oma lähedastele. Usume, et seeläbi mõistavad nad loomise väärtust ja ei rutta võib-olla enam nii tarmukalt ümbritsevat kahjustama ja lõhkuma.

Kindlasti  jätkatakse keraamika töötubade Mul on savi! läbiviimist ka pärast projekti ametlikku lõppu. Huvilisi praegu on, kuid kuna keraamikaga tegelemine on üsna kulukas ettevõtmine, siis kõigile soovijatele kahjuks vastu pole võimalik tulla.

 

entk_logo_est