Alates 2022.aastast toetatakse Keila noortekeskuse eelarvest noorte omaalgatuslikke projekte. Projektid on suunatud Keila linna noortele vabaaja ja koolivaheja sisustamiseks, võimaluste suurendamiseks ja noorte ettevõtlikkuse toetamiseks. 

Toetuse määraks on kuni 500 eurot projekti kohta, kusjuures vahenditele võib kulutada kuni 50% eelarvest. Suuremate ideede puhul on võimalik toetust saada ka suuremas mahus, kuid selleks tuleb eelnevalt konsulteerida projektide koordinaatoriga: geter@keilanoortekeskus.ee

Esimene taotlusvoor kestab 12.septembrist 2.oktoobrini.  

2022.aastal esitatud projektide tegevused peavad olema lõppenud 31.detsembriks 2022. Aruanne peab olema esitatud hiljemalt 30.jaanuariks 2023

Ülevaade:

Toetuse määramisel eelistatakse projekte, mis on:

  •  seotud noorte koolivaheaja ja/või vabaaja sisustamisega;
  •   noortele laialdase ja positiivse mõjuga;
  •   seadnud oma projekti sihtgrupiks 7-19-aastased noored;
  •   suunatud suurema arvuga noortele.
  •   Toetatakse kuni 500 eurose eelarvega omaalgatusprojekte.
  •  Eelneva konsultatsiooni ja erikokkulepetega on võimalik taotleda ka suuremat summat, kuid mitte rohkem kui 1500 eurot.

Omaalgatuste toetamise tingimused on leitavad siin.

 

 

Rohkem infot: geter@keilanoortekeskus.ee