Projektid aastal 2009-2011

 

Projekti nimi: „NOORTEKESKUS KUI VARAAIT

Projekti kestus: 31märts 2009 – 30. juuni 2009

Projekti eesmärk: Noortekeskuse teenuste mitmekesistamiseks vajalike vahendite soetamine.

Projekti juht: Karmo Tihane

Projekti sihtgrupp: 14 – 20 aastased noored, noortega tegelevad organisatsioonid

Projekti kogumaksumus: 98755 EEK

MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus: 66 000 EEK

Keila  Noortekeskus:19951 EEK

 

Projekti nimi: „YOUTH CAMP 2009 – EESTI SAARED“

Projekti kestus: 01. mai 2009 – 15. september 2009

Projekti läbiviimise koht: Eesti, Keila-Tallinn-Saaremaa-Kihnu-Keila

Projekti eesmärk: Toetab noorte aktiivseks kodanikuks kujunemist, ühtekuuluvustunde teket, sallivat mõtteviisi ja teineteisemõistmist erinevatest kultuuridest pärit noorte hulgas.

Projekti juht: Janne Jaagant

Projekti sihtgrupp: 14 – 20 aastased noored Eestist, Prantsusmaalt, Inglismaalt ja Saksamaalt.

Projekti kogumaksumus: 382 275 EEK

Toetus programmilt Euroopa Noored: 292 245 EEK

Kaasfinantseerimine: 90030 EEK

 

Projekti nimi: „JUURTE JUURDE“

Projekti kestus: 02. septmber 2009 – 30. september 2010

Projekti eesmärk:Kaasata ja ühendada erineva kultuurilise taustaga – Eesti kodakondsusega ning Euroopa kolmandate riikide Eestis elavaid noori läbi ühiste ja järjepidevate tegevuste.

Projekti juht: Maret Pärnamets

Projekti sihtgrupp: 14 – 26 aastased noored

Projekti kogumaksumus: 76607 EEK

Integratsiooni Sihtasutus: 76607 EEK

Projekti nimi„ KARJÄÄRITEENUSTE SÜSTEEMI ARENDAMINE

Projekti kestus: 01. aprill 2009 – 31. detsember 2009 (jätkuprojekt kuni aastani 2011)

Projekti eesmärk: Karjääriteenuste ( info, nõustamine) osutamine Lääne – Harju noortele.

Projekti juht: Tiina Sinijärv

Projekti sihtgrupp: 7 -26 aastased Lääne – Harju noored

Projekti kogumaksumus: 388056 EEK

HTM: 115115 EEK

Sihtasutus INNOVE (EL Sotsiaalfond): 272941 EEK

 

Projekti nimi: „NOORTEINFO VAHENDAMINE“

Projekti kestus: 01. aprill – 31. detsember 2009

Projekti eesmärk: Noorteinfo vahendamine Lääne – Harju noortele.

Projekti juht: Tiina Sinijärv, Maret Pärnamets

Projekti sihtgrupp: 7 – 26 aastased Lääne – Harju noored

Projekti kogumaksumus: 192396 EEK

Harju Maavalitsus: 192396 EEK

Projekti nimi: „TULEVIKULINNA MÄNG“

Projekti kestvus: 27. mai – 28. mai 2009
Projekti läbiviimise koht: Keila Linnavalitsuse saal

Projekti eesmärk: Mängu eesmärgiks on leida kõige parem idee Keila edu kvaliteedi tõstmiseks.  

Projekti juht: Heidi Kena 

Projeki sihtgrupp: Keila elanikud 

Projekti toetajad:Eesti ANK, Haridus –  ja Teadusministeerium, Keila Linnavalitsus, Swedbank Tähed Särama, Integratsiooni Sihtasutus, Briti Nõukogu. 

Projekti kogumaksumus: 11500 EEK

KÕIK MÄNGUS SÜNDINUD IDEED
ARTIKKELProjekti nimi: „HÄSTI TOIMIV MEESKOND – EDU VÕTI!“

Projekti kestus: Oktoober 2009 – Mai 2010

Projekti läbiviimise koht: Keila Avatud Noortekeskus

Projekti eesmärk: Keila Avatud Noortekeskuse kõrval tegutseva noorteaktiivi uute liikmete koolitamine aktiivseteks noorteks kohalikus kogukonnas (aktiviseerimine). Koolituste abil saavad noored uusi teadmisi ja kogemusi, kuidas tegutseda eduka meeskonnana ning oskavad läbi viia omaalgatuslikke projekte ja ideid.

Projekti juht: Heidi Kena

Projekti sihtgrupp: 14 – 16 aastased noored

Projekti kogumaksumus: 89158 EEK

ANK Projektikonkurss  (Harju Maakond): 60680 EEK

Keila Avatud Noortekeskus: 28476 EEK

Projekti nimi: „ PIIRKONNA NOORSOOTÖÖTAJATE SUHTLEMISOSKUSE PROFESSIONAALSUSE TÕSTMISE KOOLITUS“

Projekti kestvus: 17.september 2009 – 31. jaanuar 2010

Projekti läbiviimise koht: Keila Avatud Noortekeskus, Pillapalu avatud koolitusstuudio

Projekti eesmärk: Kvaliteetse koolituse abil saavutavad noortekeskuste noorsootöötajad suhtlemises professionaalsema taseme, mis on igapäevatöö kvaliteedi tõstmiseks väga oluline.

Projekti juht: Tiina Sinijärv

Projekti sihtgrupp: Keila, Saue, Jüri, Saku, Kose, Tabasalu, Kernu ja Nissi noorsootöötajad

Projekti kogumaksumus: 61860 EEK

ANK Projektikonkurss (Harju Maakond): 49260 EEK

Piirkondlike omavalitsuste noortekeskused: 9600 EEK

Keila Avatud Noortekeskus: 30000 EEK

 

Projekti nimi: „KEILA NOORTEKESKUSE DJ KLUBI ARENDAMINE“

Projekti kestvus: 1.oktoober 2009 – 15.mai 2009

Projekti läbiviimise koht: Keila Avatud Noortekeskus, ERR raadiomaja, Tartu Anne Noortekeskus

Projekti eesmärk: Populariseerida DJ kultuuri, anda vastavat profesionaalset õpet, tutvustada erinevaid DJ töökeskondi.

Projekti juht: Karmo Tihane

Projekti sihtgrupp: 12 – 26 aastased noored

Projekti kogumaksumus: 63428 EEK

ANK Projektikonkurss (Harju Maakond):50220 EEK

Keila Avatud Noortekeskus:13208 EEK

Projekti nimi„ KARJÄÄRITEENUSTE SÜSTEEMI ARENDAMINE

Projekti kestus: 1.jaanuar 2010 – 31.detsember 2010

Projekti eesmärk: Karjääriteenuste ( info, nõustamine) osutamine Lääne-Harju noortele.

Projekti juht: Tiina Sinijärv

Projekti sihtgrupp: 7 -26 aastased Lääne-Harju noored

Projekti kogumaksumus: 437 587 EEK

HTM: 115 115 EEK

Sihtasutus INNOVE (EL Sotsiaalfond): 322 472 EEK

 

Projekti nimi„ ROHEROCK – TERVES KEHAS TERVE VAIM!

Projekti kestus: 4.jaanuar -10.oktoober 2010

Projekti eesmärk: Tervislike eluviiside, kui väärtuse tõstmine Harjumaa laste ja noorte hulgas.

Projekti juht: Maret Lepiksaar

Projekti sihtgrupp: Harjumaa lapsed, noored, pered

Projekti kogumaksumus: 74 646 EEK

Harju Maavalitsus (Kohaliku Omaalgatuse Programm): 25 000 EEK

Keila Linnavalitsus: 49 646EEK

 

Projekti nimi„NOORTEINFO VAHENDAMINE

Projekti kestvus: 01. märts-31. detsember 2010

Projekti eesmärk: Noorteinfo vahendamine Lääne-Harju noortele

Projekti juhid: Tiina Sinijärv

Projekti sihtgrupp: 7-26 aastased Lääne-Harju noored

Projekti kogumaksumus: 210 034 EEK

Harju Maavalitsus: 210 034 EEK

 

Projekti nimi: „ESIMESED SAMMUD MUUSIKA TEEL

Projekti kestvus: 17.mai-15.detsember 2010

Projekti läbiviimise koht: Keila Avatud Noortekeskus

Projekti eesmärk: noored tevad erinevaid muusikastiile, oskavad kmängida erinevatel instrumentidel, tähtsustavad meeskonnatööd ja kokkumängimise oskust ning oskavad käsitleda heli- ja stuudiotehnika.

Projekti juht: Karmo Tihane

Projekti sihtgrupp: 10- 18 aastased noored

Projekti kogumaksumus: 58 816 EEK

ANK Projektikonkurss: 40 000 EEK

 

Projekti nimi: „NOORTE KONKURENTSIVÕIME SUURENDAMISEKS JA SOTSIAALSE TÕRJUTUSE VÄHENDAMISEKS ÜHISKONNALE PAKUTAVA NOORSOOTÖÖ TEENUSE OSUTAMINE“

Projekti kestvus: 1.okt.2010- 1.september 2011

Projekti läbiviimise koht: Keila Avatud Noortekeskus, Keila linn

Projekti eesmärk: huvitegevuse mitmekesistamine, tööelu tutvustamine ja noortealgatuste toetamine ning mobiilse noorsootöö teostamine Keila linnas.

Projekti juht: Tiina Sinijärv

Projekti sihtgrupp: 7- 26 aastased noored

Haridus-ja Teadusministeerium ja ESF–  5 625 eurot

 

Projekti nimi„ KARJÄÄRITEENUSTE SÜSTEEMI ARENDAMINE

Projekti kestus: 1.jaanuar 2011 – 31.detsember 2011

Projekti eesmärk: Karjääriteenuste ( info, nõustamine) osutamine Lääne-Harju noortele.

Projekti juht: Tiina Sinijärv

Projekti sihtgrupp: 7 -26 aastased Lääne-Harju noored

Projekti kogumaksumus: 20 610 EUR

HTM: 7257 EUR

Sihtasutus INNOVE (EL Sotsiaalfond): 27 967 EUR

 

Projekti nimi: Culture in Culture

Projekti kestus: 01.02.2011-31.10.2011

Projekti eesmärk: Euroopa Vabatahtlik Teenistus

Projekti juht: Gea Grigorjev

Projekti sihtgrupp:18-30 aastased noored

Projekti kogumaksumus: 4440€

Euroopa Noored: 4385€

Keila Linnavalitsus: 55€

 

Projekti nimi„ NOORTEKESKUSE RENOVEERIMINE

Projekti kestus: veebruar 2011-jaanuar 2012

Projekti eesmärk: Keila Avatud Noortekeskuse energiasäästlikumaks muutmine

Projekti juht: Tiina Sinijärv

Projekti sihtgrupp: 7.-26.a.noored, noorsootöötajad, kaudselt Keila kogukond

Projekti kogumaksumus: 197 487 EUR

Rahandusministeerium (Kyoto protokolli alusel toimuva CO2 hetmekvoodi müük):197 487 EUR

 

Projekti nimi„NOORTEINFO VAHENDAMINE

Projekti kestvus: 01. märts-31. detsember 2011

Projekti eesmärk: Noorteinfo vahendamine Lääne-Harju noortele

Projekti juht: Tiina Sinijärv

Projekti sihtgrupp: 7-26 aastased Lääne-Harju noored

Projekti kogumaksumus: 13 741 EUR

Harju Maavalitsus: 13 741 EUR

 

Projekti nimi„ IT ÖÖ

Projekti kestus: 29.03.-30.04.2011 (toimumisaeg: 1.-2.aprill)

Projekti eesmärk: Tutvustada noortele uudseid infotehnoloogilisi võimalusi

Projekti juht: Karmo Tihane

Projekti sihtgrupp: 7.-26.a.noored

Projekti kogumaksumus: 260 EUR

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit: 260 EUR

 

Projekti nimi„ EUROOPA PÄEVA TÄHISTAMINE

Projekti kestus: 26.04.-10.05.2011

Projekti eesmärk: Euroopa on meie ühine mängumaa, kus kõigil on võrsed võimalused, kuid edu pandiks on ühiselt koos tegutsemine. Et jõuda ja püsida tipus, on vaja tunnetada enda kõrval tugevat meeskonda ning kaaslasi.

Projekti juht: Karmo Tihane

Projekti sihtgrupp: Harjumaa 7.-26.a.noored

Projekti kogumaksumus: 1200 EUR

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus: 1200 EUR

 

Projekti nimi„ KRAADIO – KAS AINULT HOBI?

Projekti kestus: 1.mai 2011 – 15.detsember 2011

Projekti eesmärk: Arendada ja parendada KRaadio teenuste kättesaadavust Lääne-Harjumaa piirkonnas ning suurendada tuntust kogu Eestis ning kaasata piirkonna noori KRaadio programmiloome protsessi.

Projekti juht: Karmo Tihane

Projekti sihtgrupp: 14-20. a. Lääne-Harjumaa noor

Projekti kogumaksumus: 3676,37 EUR

Keila Linnavalitsus: 800 EUR

Harju Maavalitsus (ANK projektikonkurss):  2876,37 EUR

 

Projekti nimi„KEILA LINNA TÖÖMALEV 2011 – KÄIB TÖÖ JA VILE KOOS

Projekti kestvus: 6.-17.juuni 2011

Projekti eesmärk: Projekti peamine eesmärk on tööharjumuste ja -oskuste kujundamine samal ajal organiseeritud tegevuses. Õpitakse mitmeid erinevaid töövõtteid nagu värvimine, taimede istutamine jm.

Projekti juht: Kristi Zibo

Projekti sihtgrupp: 13.-17.aastased Keila linna noored

Projekti kogumaksumus: 5110,61 EUR

Eesti Noorsootöö Keskus: 564 EUR

Keila Linnavalitsus: 4546,61 EUR

 

Projekti nimi„ NOORSOOTÖÖTAJATE KUTSEVÕISTLUS

Projekti kestus: 12.-13.09. 2011

Projekti eesmärk: Lääne-Harju noortekeskuste koostöömemorandumile allakirjutanud noortekeskuste noorsootöötajate kutsevõistluse läbiviimine.

Projekti juht: Heidi Kena

Projekti sihtgrupp: Piirkondliku koostöömemorandumi allakirjutanud seitsme omavalitsuse noortekeskuse töötajad ja noored.

Projekti kogumaksumus: 2964 EUR

ANK-de omaosalus: 595 EUR

Harju Maavalitsus (ANK projektikonkurss):  2369 EUR