Projekti nimi: „VABATAHTLIKE RUUMI “LUUK” RENOVEERIMINE“
Projekti kestus: juuni-september 2013
Projekti eesmärk: Noorte vabatahtliku töö teostamiskoht „Luuk“ on kaasaegsetele vajadustele vastav, kus on arvestatud hügieeninõuded ja kus on esteetiliselt hea töötada.
Projekti juht: Maret Lepiksaar
Projekti sihtgrupp: noorteaktiivi ja -keskuse vabatahtlikud ja noored
Projekti kogumaksumus: 1467,88 EUR
Kohaliku Omalgatuse Programm: 1300 EUR
MTÜ Keila Noorteaktiiv: 167,88 EUR

***

Projekti nimi: „KEILA LINNA NOORTEVOLIKOGU LOOMINE

Projekti kestus: mai-detsember 2013

Projekti eesmärk: Noortevolikogu eesmärgiks on arutada linna pädevusse kuuluvaid noori puudutavaid küsimusi ning teha nende kohta ettepanekuid linnavolikogule ja linnavalitsusele, lähtudes noorte vajadustest ja huvidest.

Projekti juht: Tiina Sinijärv

Projekti sihtgrupp: 13.-26.a. noored

Projekti kogumaksumus: 3400 EUR

Harju Maavalitsus ANK projektikonkurss: 2596 EUR

Keila Noortekeskus: 804 EUR

***

Projekti nimi: „VABATAHTLIKKUS AUASJAKS!

Projekti kestus: Juuni-november 2013

Projekti eesmärk: Noored oskavad väärtustada vabatahtliku tegevust ning see on nende jaoks oluline. Läbi
selle töö saavad nad oma esimese töökogemuse ning tagasiside oma panusele.

Projekti juht: Karmo Tihane

Projekti sihtgrupp: 13.-26.a. noored

Projekti kogumaksumus: 2151 EUR

Harju Maavalitsus ANK projektikonkurss: 1720EUR

Keila Noortekeskus: 431EUR

***

Projekti nimiNOORTEINFO VAHENDAMINE“

Projekti kestvus: 01. märts-31. detsember 2013

Projekti eesmärk: Noorteinfo vahendamine Lääne-Harju noortele

Projekti juht: Maret Lepiksaar

Projekti sihtgrupp: 7-26 aastased Lääne-Harju noored

Projekti kogumaksumus: 13 620 €

ENTK: 13 620 €

***

Projekti nimi: „ KARJÄÄRITEENUSTE SÜSTEEMI ARENDAMINE“
Projekti kestus: 1.jaanuar 2013 – 31.detsember 2013

Projekti eesmärk: Karjääriteenuste ( info, nõustamine) osutamine Lääne-Harju noortele

Projekti juht: Tiina Sinijärv

Projekti sihtgrupp: 7 -26 aastased Lääne-Harju noored

Projekti kogumaksumus: 29 944 EUR

HTM: 7357 EUR

Sihtasutus INNOVE (EL Sotsiaalfond): 22 587 EUR

***

Projekti nimi: “IT ÖÖ KEILA NOORTEKESKUSES”
Projekti kestus: 1.märts-30.aprill 2013
Projekti eesmärk: IT öö tegevuste korraldamises Keila Noortekeskuses ja IT öö eriprogrammi tegemine raadios
Projekti juht: Karmo Tihane
Projekti sihtgrupp: 14.-26.aastased noored
Projekti kogumaksumus: 450 EUR
Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit: 450 EUR

***

Projekti nimi: „NOORTE KONKURENTSIVÕIME SUURENDAMISEKS JA SOTSIAALSE TÕRJUTUSE VÄHENDAMISEKS ÜHISKONNALE PAKUTAVA NOORSOOTÖÖ TEENUSE OSUTAMINE“
Projekti kestvus: 1.sept.2012 – 31.aug 2013
Projekti läbiviimise koht: Keila Noortekeskus
Projekti eesmärk: huvitegevuse mitmekesistamine (spordiring), tööelu tutvustamine ja noortealgatuste toetamine 
Projekti juht: Heidi Kena
Projekti sihtgrupp: 7- 26 aastased noored
Haridus-ja Teadusministeerium ja ESF–  4473 eurot

Projekti nimi: „KITARRI EHITAMINE JA PILLIÕPE

Projekti kestus: 15.mai -15.detsember 2012

Projekti eesmärk: Noored on saanud kogemuse kitarri ehitamisest ning kitarri mängimine on saanud seeläbi uue tähenduse.

Projekti juht: Maret Lepiksaar

Ringi juhendaja: Maiko Saluorg

Projekti sihtgrupp: 14.-26.a. noored

Projekti kogumaksumus: 2428 EUR

Harju Maavalitsus ANK projektikonkurss: 1890 EUR

Keila Noortekeskus: 538 EUR

***

Projekti nimi: „ROHEROCK – METSAPEATUS!

Projekti kuupäev: 25.august 2012

Projekti eesmärk: Keskkonnateadlikkuse suurendamine perepäeval “Roherock – metsapeatus!”

Projekti juht: Maret Lepiksaar

Projekti sihtgrupp: Keila ja lähiümbruse elanikud

Projekti kogumaksumus: … EUR

Harju Maavalitsus Kohaliku Omaalgatuse Programm: 1600 EUR

Keskkonnainvesteeringute Keskus: 2102,40 EUR

Keila linn: 2900 EUR

Keila Noortekeskus: 4745 EUR

***

Projekti nimi: „AUTOMUDELI RINGI KÄIVITAMINE

Projekti kestus: 26.nov -15.detsember 2012

Projekti eesmärk: Luua Keila ja selle lähiümbruse tehnikahuvilistele noortele võimalus tegeleda automudelispordiga, käivitades raadiomudelite huviringi.

Projekti juht: Tiina Sinijärv

Ringi juhendaja: Tõnis Lattik

Projekti sihtgrupp: 8.-20.a. noored

Projekti kogumaksumus: 3720 EUR

Harju Maavalitsus ANK projektikonkurss: 2750 EUR

Keila Noortekeskus: 970 EUR

***

Projekti nimi„NOORTEINFO VAHENDAMINE

Projekti kestvus: 01. märts-31. detsember 2012

Projekti eesmärk: Noorteinfo vahendamine Lääne-Harju noortele

Projekti juht: Maret Lepiksaar

Projekti sihtgrupp: 7-26 aastased Lääne-Harju noored

Projekti kogumaksumus: 13 500 €

ENTK: 13 500 €

***

Projekti nimi„ KARJÄÄRITEENUSTE SÜSTEEMI ARENDAMINE
Projekti kestus: 1.jaanuar 2012 – 31.detsember 2012

Projekti eesmärk: Karjääriteenuste ( info, nõustamine) osutamine Lääne-Harju noortele.

Projekti juht: Tiina Sinijärv

Projekti sihtgrupp: 7 -26 aastased Lääne-Harju noored

Projekti kogumaksumus: 29 887 €

HTM: 7 357 €

Sihtasutus INNOVE (EL Sotsiaalfond): 22 519 €