2013-2014

Projekti nimi: Riskilaste toetusprogramm tõenduspõhiste metoodikate abil.
Projekti kestvus: 17.03.2014 kuni 16.03.2016
Projekti eesmärk: Läbi võrgustiku koostöö tõhustamise ning huvipõhiste tegevuste ja laagri kaudu parandada noorte heaolu ja kaasatust
Projekti juht: Aare Lepiksaar
Projekti sihtgrupp: Keila linna noored.
Projektitoetus Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismidest 2009-2014 programmist „Riskilapsed ja –noored“: 3750 EUR

***

Projekti nimi:  „Multimeedia massidesse”
Projekti kestvus: 1.05.-19.12.2014
Projekti eesmärk: Noortele on loodud õpivõimalused ja tehnilised tingimused video- ja fototöötluseks.
Projekti juht: Gethe Kooli, Karmo Tihane
Projekti sihtgrupp: foto- ja videotöötlusest huvitatud Keila linna ja piirkonna noored
Projekti kogumaksumus: 3675 EUR
Harju Maavalitsus (ANK projektikonkurss): 2940 EUR

***

Projekti nimi:  „Automudelism – tase kõrgemale”
Projekti kestvus: 1.05.-23.12.2014
Projekti eesmärk: Edasijõudnutel on  võimalused arendada oma sõiduoskusi, et saavutada paremaid tulemusi võistlustel
Projekti juht: Karmo Tihane
Projekti sihtgrupp: 15-20 noort Keilast ning 20-50 noort piirkonnast, kellel on huvi automudelitega tegelemise vastu ning kes osalevad mudeliringides või omavad oma mudelautot.
Projekti kogumaksumus: 3750 EUR
Harju Maavalitsus (ANK projektikonkurss): 3000 EUR

***

Projekti nimi: “Suve seiklus”
Projekti kestus: august 2014
Projekti eesmärk: Pakkuda Miniaktiivi liikmetele suvisel koolivaheal aktiivset, harivat ja lõbusat tegevust.  Laagri käigus tugevneb grupi meeskonnatunnetus ja ühtsus.
Projekti juht: Maret Lepiksaar
Projekti sihtgrupp: Miniaktiivi liikmed
Projekti kogumaksumus: … EUR
Keila Linnavalitsus: 190 EUR
MTÜ Keila Noorteaktiiv: … EUR

***

Projekti nimi:  „NOORTEINFO VAHENDAMINE LÄÄNE-HARJUMAAL”
Projekti kestvus: 01. märts-31. detsember 2014
Projekti eesmärk: Noorteinfo vahendamine Lääne-Harju noortele
Projekti juht: Maret Lepiksaar
Projekti sihtgrupp: 7-26 aastased Lääne-Harju noored
Projekti kogumaksumus: 16000 EUR
Harju Maavalitsus (riigieelarveline eraldis): 16 000 EUR

***

Projekti nimi: „Vabatahtlike ruumi „Luuk“ sisustamine”
Projekti kestus: 1.detsember 2013-31.august 2014
Projekti eesmärk: Noorte vabatahtlike ruum „Luuk“ on saanud mõistliku lahendusega sisustuse, mis aitab ruumi kokku hoida ning on esteetiliselt vastuvõtlik nii vabatahtlikule töötajale kui ka kliendile.
Projekti juht: Maret Lepiksaar
Projekti sihtgrupp: noorteaktiivi ja -keskuse vabatahtlikud ja noored
Projekti kogumaksumus: 1800 EUR
Kohaliku Omalgatuse Programm: 1600 EUR
MTÜ Keila Noorteaktiiv: 200 EUR

***

Projekti nimi: „ KARJÄÄRITEENUSTE SÜSTEEMI ARENDAMINE“
Projekti kestus: 1.jaanuar 2014 – 30.juuni 2014

Projekti eesmärk: Karjääriteenuste ( info, nõustamine) osutamine Lääne-Harju noortele

Projekti juht: Tiina Sinijärv

Projekti sihtgrupp: 7 -26 aastased Lääne-Harju noored

HTM: 13980 EUR

 

***

Projekti nimi: NEET noorte vabatahtlikus tegevuses osalemise edendamine
Projekti kestus: 1.august 2013-15.aprill 2014
Projekti eesmärk: NEET noortele vabatahtliku töö kaudu töökogemuse ja osalemise pakkumine. Ühiskonna teadlikkuse kasvamine vabatahtliku tegevuse väärtusest ja vabatahtlikuna tegutsemise võimalustest.
Projekti juht: Tiina Sinijärv ja Aare Lepiksaar
Projekti sihtgrupp: Noored, kes ei osale hariduses, tööturul ega koolituses
Projekti kogumaksumus: 620 EUR
MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus: 620 EUR

***

Projekti nimi: „KEILA NOORTEVOLIKOGU SÕIT KURESSAARDE”
Projekti kestvus: oktoober-detsember 2013 (sõit toimus 17.-18.jaanuar 2014)
Projekti eesmärk: Tutvumine Kuressaare Noortevolikoguga
Projekti juht: Maret Lepiksaar
Projekti sihtgrupp: Keila Noortevolikogu liikmed
Projekti kogumaksumus: 440 EUR

Keila Linnavalitsus: 190 EUR

Harju Maavalitsus: 250 EUR