Projekti nimi: Keila noortele multimeediaklubi loomine

Projekti kestus: 1.08.2017 – 31.10.2018

Projekti eesmärk: Luua meediaklubi, hankida vajalikud vahendid peamiselt videote filmimiseks ja töötlemiseks. Projekti eesmärk on formaalse ja mitteformaalse õppe lõimimine ning noortekeskuste vaheline koostöö. 

Projektijuht: Geter Ehrenpreis

Projekti sihtgrupp: Keila linna noored

Programmi maksumus: 11 754 eurot

Programmi elluviimist toetab:  Haridus- ja Teadusministeerium Hasartmängumaksu Nõukogu vahenditest Eesti Noorsootöö Keskuse vahendamisel.

 

Projekti nimi: Keila avatud noorsootöö uulitsale

Projekti kestus: 1.04.2018 – 31.10.2018

Projekti eesmärk: Tegevusvõimaluste avardamine Keila noortekeskuse õuealal, välitenniselaua, rulade, tõukkerataste, kaitsevahendite ja õuemängude soetamine.

Projektijuht: Geter Ehrenpreis

Projekti sihtgrupp: Keila linna noored

Programmi maksumus: 3592 eurot

Programmi elluviimist toetab: Eesti Noorsootöö Keskus

 

Projekti nimi: Keila ja Vasalemma noortevaldkonna koostöö

Projekti kestus: 11.04.2017 – 31.12.2018

Projekti eesmärk: Tõhustada koostööd Keila linna ja Vasalemma valla vahel, pakkumaks piirkonna noortele laiemat ja kvaliteetsemat noorsootööteenuste valikut ning kaasamaks suuremat hulka noori neid teenuseid kasutama.

Projektijuht: Tiina Sinijärv

Projekti sihtgrupp: Keila linna ja Vasalemma valla noored

Programmi maksumus: 77 441 eurot

Programmi elluviimist toetab: riiklikest ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest Eesti Noorsootöö Keskus

Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames

 

Projekti nimi: Keila Noortekeskuse mängu- ja puhkeala väljaehitamine

Projekti kestus: 7.03.2017 – 31.12.2017

Projekti eesmärk: noortekeskuse õuealale valvekaamerate ja tegevusvahendite paigaldamine

Projektijuht: Tiina Sinijärv

Projekti sihtgrupp: Keila linna noored

Projekti maksumus: 8000 eurot

Projekti toetab Haridus- ja Teadusministeerium

 

Projekti nimi: Keila poiste kokandusring – Kokandusring Ainult Matshodele

Projekti kestus: 05.04.2017 – 30.09.2017

Projekti eesmärk: koostöö õppimine, huligaanitsemise vähenemine linnas, kogukonna positiivsem suhtumine noortesse, ühine kokkamine, uued kogemused, tervislikkuse propageerimine, asendus tänavalhängimisele 

Projektijuht: Andres Kuznetsov, Kaia Kask

Projekti sihtgrupp: Keila linna noored

Projekti maksumus: 666 eurot

Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames

 

Tüdrukute klubi projekt: “Usk-Lootus-Armastus – Kukesammul Parema Mina Poole”

Projekti kestus: 09.01.2017 – 20.12.2017

Projekti eesmärk: 

Juhendaja lahkumise tagajärjel soikujäänud Keila Noortekeskuse Tüdrukuteklubi taaskäivitamine läbi erinevate töötubade, ettevõtmiste ja tegevuste, sirgudes eneseteadlikumaks, ettevõtlikumaks, enesekindlaks tuleviku naiseks.

2017 on laste ja noorte kultuuriaasta, lähtuvalt sellest õpivad Keila Noortekeskuses käivad 11-15 – aastased tüdrukud, kes on liitunud (või liitumas) Tüdrukuteklubiga, olema kultuursed projekti tegevuste ja ettevõtmiste kaasabil. 

Keila Noortekeskuse Tüdrukuteklubi liikmena õpib noor eluks vajalikku nuti- ja infomaailmast – saades teadlikumaks videoblogimise teemal ning õppides seda kasutama kui ühte klubi töövahendit, näitamaks klubi edasiarengut ka teistele noortele. 

Suureneb Keila Noortekeskuses käivate tüdrukute osakaal – värvates Tüdrukuteklubisse juurde uusi tüdrukuid ning toimub noorelt-noorele õpitu jagamine ja edasiandmine. 

Projekti eesmärgi täitmiseks soovime soetada vajalikke töövahendeid, et mitmekesistada omandatavaid teadmiseid ja oskuseid. Kaasajastatud noortekeskuse inventar aitab kaasa ringi tegevustes info otsimiseks – jagamiseks – esitlemiseks. Lisaks eelnevale õpivad tüdrukud antud inventari kasutama oma ala spetisalistide koolitustelt ja töötubades, mis samuti projektis on ette nähtud.

Projektijuht: Kaia Kask, läbiviija Laivi Tammejuur

Projekti sihtgrupp: piirkonna tütarlapsed

Programmi maksumus: 2401,01 eurot

Tegevust viiakse ellu riigieelarvelistest vahenditest Eesti Noorsootöö Keskuse korraldatud avatud noortekeskuste projektikonkursi kaudu