Noortekohtumiste projekt “Teadlikud Noored” on selleks korraks lõppenud
10/08/2021
Mai 2021
02/09/2021

Noorte omaalgatuste välk-projektikonkurss „Tulevik on TÄNA!“

Välk-konkurssi eesmärk on suunata tähelepanu toidusüsteemide jätkusuutlikule kasutusele ning inimeste ja planeedi tervisele, mis on seotud 2021. aasta rahvusvahelise noortepäeva
teemaga.

– Projektikonkurss on avatud noortele üle-Eesti vanuses 7-26;
– Konkursi tegevused kestavad 16. august kuni 17. detsember;
– Projektiidee esitamise tähtaeg on 10. september;
– Teemaga seotud ideekirjeldus tuleb esitada projektimeeskonnale lähimasse
noortekeskusesse – Põhja- Eestis on selleks Keila noortekeskus
– Projektiidee arendamiseks küsige abi, nõustamist, tuge või ekspertteadmisi lähima
piirkonna nõustajalt (geter@keilanoortekeskus.ee)
– Projektiidee võib esitada endale sobivamais formaadis. N: poster, video, ettekanne,
idee kirjeldus dokumendina, esitlus, kaitsekõne vms. Oluline on, et taotlusest selguks
projekti vastavus kõikidele kriteeriumitele, sest nende põhjal otsustatakse rahastuse
saajad. Laske loovus valla! Abiks on projektivorm, mille saab alla laadida siit!
– Ühe projekti maksimaalne toetussumma on 2000€;
– Esitatud projektiideedest valitakse hindamiskriteeriumite põhjal üks rahastustoetuse
saaja igas piirkonnas (kokku neli projekti);
– Projektiideed, mis ei saanud rahastust kohalikus voorus, osalevad üle-eestilises
hindamises, kus hindamiskriteeriumite põhjal moodustub pingerida. Pingerea alusel
eraldatakse rahastus projektiideedele konkursi eelarve ülejäägi ulatuses.

Taotluse kriteeriumid:
– Idee kirjeldus: mida soovite teha, milliseid tegevusi ellu viia? Mis on projekti eesmärk?;
– Projekti periood ehk millal tegevused algavad ja millal lõpevad?;

– Kuidas tõstab projekt teadlikkust toidusüsteemide jätkusuutlikkust kasutamisest?
Kuidas aitab projekt kaasa inimeste ja planeedi terviseedendusele?;
– Mida õpib projekti kaudu teie sõber, naaber, kogukond või hoopis kogu Eesti? Mida
õpib projektimeeskond?;
– Mitu liiget on projektimeeskonnas?;
– Kui palju noori ja kogukonnaliikmeid projekti kaudu teemast teadlikumaks saab ja
kuidas?;
– Detailne eelarve kirjeldus (kuni 2000€).

Välk-projektikonkurssi „Tulevik on täna!“ korraldab Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus
ning rahastab Haridus- ja Teadusministeerium, Haridus- ja Noorteamet ning Euroopa
Sotsiaalfond.